Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
pod nr ewidencyjnym 2.28/00075/2006 (WUP.RP)
Start E-mail
Znajdujesz się na stronie Andreas: Strona główna OfertaNiemiecki dla osób dorosłych

Oferta

Młodzież i dorośli

 nativespeaker_1.jpg

METODA BEZPOŚREDNIA – DIREKTE METHODE

Podczas zajęć nacisk położony jest na mówienie. Lektor zadaje liczne pytania, na które kursanci odpowiadają zawsze całym zdaniem, ćwicząc w ten sposób trudną sztukę mówienia w języku obcym. Taki sposób odpowiadania pomaga kursantowi w automatycznym przyswajaniu zasad poprawnego mówienia bez konieczności poznawania szczegółowo zasad gramatycznych, jak i w łatwiejszym przyswajaniu słownictwa.
Autorami podręczników do Direkte Methode są egzaminatorzy Instytutu im. Goethego i metodycy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajęcia prowadzone są zawsze według tej samej struktury: najpierw przeprowadzane jest powtórzenie, a następnie wprowadzany nowy materiał. Całość symuluje mini-dialog: lektor zadaje pytanie - kursant udziela odpowiedzi. Wszystkie nowo wprowadzane słowa są tłumaczone na język polski i powtarzane przez każdego uczestnika kursu, zanim zostaną użyte w pytaniach.
Kurs prowadzony jest w szybkim tempie, co pozwala zaoszczędzić czas w porównaniu z nauką metodą tradycyjną.

  • Poprzez symulację rozmowy kursant osiąga bardzo szybko efekty w umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.
  • Podczas zajęć kursant nieustannie mówi lub słucha języka niemieckiego, co pozwala utrzymać ciągłą koncentrację podczas lekcji.
  • Tempo prowadzenia zajęć wymusza ciągłą aktywność uczestników i powoduje, że na zajęciach nie można się nudzić.