Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
pod nr ewidencyjnym 2.28/00075/2006 (WUP.RP)
Start E-mail
Znajdujesz się na stronie Andreas: Strona główna Oferta

Oferta

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT ZAKOŃCZONY 

 

Zapraszamy osoby dorosłe z najwyżej średnim wykształceniem; zamieszkałe na terenie powiatów: miasto Olsztyn, olsztyński, ostródzki, mrągowski do udziału w projekcie "Akademia Języków Obcych - szkolenia dla osób dorosłych" finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu, realizowanego w okresie 01.06.2013 - 31.07.2014, organizowane będą kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania zakończone egzaminem.

 

miejsca prowadzenia kursów: Olsztyn, Ostróda, Olsztynek, Mrągowo

ilość godzin dydaktycznych: 120

język: angielski, niemiecki

 

REKRUTACJA: czerwiec - październik 2013

więcej informacji:

kursy w Olsztynie: tel.604 123 320

kursy poza Olsztynem: tel. 695 201177
projekt zakończony

BEZPŁATNE  SZKOLENIA

DLA  OSÓB  ODCHODZĄCYCH  Z  ROLNICTWA*

***

-  KURS  PRAWA  JAZDY  KAT. C  lub  C+E

-  KURS  OPERATORA KOPARKO - ŁADOWARKI

-  KURS OPERATORA  WÓZKA  JEZDNIOWEGO

***

*osoba odchodząca z rolnictwa - rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej

 

Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie powiatów olsztyńskiego i ostródzkiego

do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje alternatywą dla rolnictwa.”

Zapewniamy: badania lekarskie, bezpłatny kurs, egzamin, mat. szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.

Miejsce szkoleń: Olsztyn, Ostróda

 

ZAPISY: andreas, Olsztyn, ul. Okopowa 25, tel. 695 20 11 77, 604 123 320, 89 534 04 01

__________________________________________________________________________________________

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

 

 

wup.jpg